En personligare hyresvärd

 

Vi sätter alltid våra hyresgäster i centrum och strävar efter ett nära samarbete med öppna dialoger

Lediga lokaler

Söker du lokal? Här finns en sammanställning över vad vi har för vakanser just nu

Våra fastigheter

En lista över våra fastigheter

Verksamheter

Mer information om Ullberg & Partners övriga verksamheter

Introduktion

Nyheter

Vår huvudsakliga affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Stor-Stockholm.

 

Vi har stor erfarenhet av olika former av planprocesser och driver för närvarande sådana i några kommuner.

 

Vi har även påbörjat ett speciell satsning inom vårdsektorn (husläkare, äldreboende och specialboende), där vi heläger fastigheterna och även blir huvudägare i själva rörelsen. Vi öppnade här vår första husläkarmottagning i januari 2013.

2015-06-30: Förvärv av 50% av fastigheten Kurland 17 i centrala Stockholm, U&P äger nu 100%

 

2015-06-30: Försäljning av fastigheten Nummerhästen 4 i Stockholm

 

2015-06-30: Försäljning av tomträtten Torpeden 8 i Södertälje

 

2015-06-01: Fastigheten Ånsta 20:17 i Örebro såld

 

2015-04-01: Tomträtterna Gräddö2, Gräddö 4, Stenskärven 4, Stenskärven 5 samt fastigheten Korsräven 1 sålda till Stendörren Fastigheter AB (publ)

 

 

 

 

 

Ullberg & Partner

 

Tegnérgatan 35, 4tr

111 61 Stockholm

 

© 2015 Ullberg & Partner